PageRought

PageRought

landing page info

Welcome Text

Selamat Datang Ke Portal Kakitangan JPJ Malaysia

Portal ini merupakan Gerbang untuk kakitangan JPJ dalam menguruskan segala aktiviti dan perkhidmatan seharian.

Melalui portal ini, setiap maklumat akan dikategorikan kepada kumpulan-kumpulan dan topik-topik yang spesifik bagi memudahkan interaksi dan capaian maklumat.